Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3
0919060
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
За весь час
381
414
795
10883
919060

Ваш IP: 54.163.20.123
Сьгодні: 2019-05-27 16:21:46
Visitors Counter

Програма навчання дітей обчислювальної

діяльності за методикою М.Зайцева

 Дана програма спрямована на формування математичних уявлень дітей 3-7 років і передбачає розвиток математичних здібностей, збагачення первин­ної орієнтації в кількісних відношеннях навколишньої дійсності та активіза­цію логіко-математичних здібностей дітей.

Основним завданням цієї програми є інтенсивне оволодіння дітьми матема­тичними операціями (різними видами лічби, додаванням, відніманням) в ме­жах 100 за методикою М.Зайцева, формування всіх можливих способів діяль­ності, які необхідні для задоволення пізнавальних потреб дітей дошкільного віку.

Молодша група.

Формування уявлень про число.

Лічба в межах 20. Слухання, сприймання, розуміння числівників у мові. Утворення чисел 2,3,4,5,...20 способом додавання одиниці до попереднього числа, знаходження на таблиці М.Зайцева та механічне їх запам'ятовування.

Лічба

Порівняння конкретних за кількістю предметів (один-багато і багато-мало). Лічба кроками вліво-числа зменшуються, вправо-збільшуються. Фіксування указки на заданому числі та отримуваному в результаті прилічування   чи відлічування.

Лічба «мірками» - однаковими складовими («двійками», «трійками», «четвір­ками» «п'ятірками»).

Додавання та віднімання однозначних чисел до двозначних показуванням на числових смугах, що знаходяться вертикально десяток під десятком за допомогою рухомих числових смуг.

Діти повинні: мати уяву про число, лічбу, дії додавання та віднімання; знати числове зображення числа в межах 20, швидко знаходити його на таблиці, вміти пояснити виконувану математичну дію. Довести до автоматизму візуальну орієнтацію по таблиці в межах 20.

Середня група.

Формування уявлень про числа і цифри.

Лічба в прямому та зворотньому порядку .Називання чисел в межах 50. Утворення чисел шляхом додавання одиниці до попереднього числа. Визначення місця кожного числа в ряді чисел від 1 до 50.

Лічба від заданого числа в прямому та зворотньому порядках. Лічба «пapaми», «тpiйкaми», «чeтвipкaми», «п'ятipкaми», «десятками» в межах 50. Лічба «парами», «трійками», «четвірками», «п'ятірками», «десятками» від заданого числа в прямому та зворотньому порядку.

Засвоєння термінів «між», «перед», «за». Кількісна та порядкова лічба. Ігри з цифрами в межах 50 на кубиках і картках.

Співвідношення цифри з числом кружечків чи трикутників (зафарбованих чи незафарбованих) в межах 50.

Закріплення поняття «наліво», «направо», «зліва», «справа». Уточнення поняття «більше число», «менше число».

Діти повинні: оволодіти просторовим розміщенням цифр на таблиці відносно себе (зліва-справа, вгорі-внизу). Рухатися кроками за заданим напрямом; визначити кількісне відношення «більше», «менше»; знати цифри в межах 50; співвідносити цифру з кружечками або трикутниками, розміщеними під цифрою; засвоїти різні способи лічби; вміти додавати або віднімати одно- та двозначні числа в межах 50, рухаючись по доріжках таблиці (вертикально-десятки, горизонтально-одиниці).

Старша група.

На шостому році життя діти повторюють і закріплюють вивчені в молодшій та середній групах математичні операції в межах 50 та оволодівають в межах 100.

Число і цифра.

Лічба в межах 100. Порядкова і кількісна лічба. Загальні властивості чисел натурального ряду: не тільки дане, а будь-яке число можна утворити додаванням одиниці до попереднього; будь-яке число менше ніж кожне з попередніх чисел і менше кожного з наступних; назва чисел від 1 до 100, від будь-якого числа до 100, від 100 до будь-якого.

Ознайомлення з цифрами «0» , 1-100. Встановлення відповідності між цифрою та її назвою, між числом та його умовно-кількісним позначенням, що позначається цим числом.

Вивчення складу чисел в межах 100 за допомогою розкладання цих чисел на дві множини. Збільшення або зменшення на 1.

Складання прикладів на додавання і віднімання, розв'язування їх за методикою М.Зайцева.

Знаки + , - , = . Прийоми прилічування і відлічування до одиниці.Задачі на знаходження суми і остачі.

Діти повинні: знайти кількісну та порядкову назву в межах 100;автоматично називати суміжні числа; порівнювати числа за місцем, яке вони займають в ряду; лічити по таблиці «трійками», «п'ятірками», «сімками», «вісімками»; навчитися розв'язувати приклади на дві дії(1+1+1 = або 1+1-1=); читати найпростіші математичні вирази, вільно володіти послідовністю чисел; мати поняття про парні і непарні числа та правильно називати круглі числа.
Powered & Designed by SVS®.